Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,822.46 18,566.92
CHF 24,501.49 25,524.95
EUR 26,457.28 27,833.98
GBP 31,085.73 32,384.22
JPY 203.92 214.62
THB 617.84 712.27
USD 22,865.00 23,095.00