Loại Mua vào Bán ra
CAD 17826.43 18184.69
CHF 24028.09 24510.59
EUR 27288.38 27613.98
GBP 30616.92 31107.05
JPY 204.39 213.21
THB 706.16 735.61
USD 23290 23370