Loại Mua vào Bán ra
CAD 18147.01 18549.2
CHF 23115.56 23580.27
EUR 26925.99 27247.89
GBP 30398.33 30885.66
JPY 199.27 203.08
THB 673.5 701.61
USD 22695 22765