Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,636.61 18,388.75
CHF 23,926.28 24,946.65
EUR 23,143.27 24,439.30
GBP 27,390.73 28,558.84
JPY 168.39 178.27
THB 579.31 668.42
USD 23,230.00 23,540.00