Loại Mua vào Bán ra
CAD 17427.92 17813.94
CHF 22964.21 23425.85
EUR 27564.12 27893.62
GBP 31343.31 31845.75
JPY 206.32 210.25
THB 707.47 737
USD 22735 22805