Loại Mua vào Bán ra
CAD 17502.76 17890.69
CHF 22642.14 23097.36
EUR 26472.58 26789.1
GBP 29644.22 30119.49
JPY 199.65 203.47
THB 678.92 707.25
USD 22675 22745