Loại Mua vào Bán ra
CAD 17461.42 17808.54
CHF 22863.65 23317.79
EUR 26257.38 26723.77
GBP 29504.26 29970.19
JPY 201.24 209.62
THB 692.07 720.78
USD 23265 23355