Loại Mua vào Bán ra
CAD 17,780.21 18,537.05
CHF 25,301.52 26,378.51
EUR 24,910.09 26,303.05
GBP 28,961.11 30,193.88
JPY 174.64 184.88
THB 618.53 713.62
USD 24,330.00 24,640.00