Loại Mua vào Bán ra
CAD 18074.3 18474.9
CHF 23538.88 24012.13
EUR 27822.82 28155.47
GBP 31617.66 32124.56
JPY 204.14 208.04
THB 703.6 732.96
USD 22675 22745