Loại Mua vào Bán ra
CAD 17084.65 17532.86
CHF 23029.51 23491.91
EUR 25984.04 26791.63
GBP 29318.26 29787.54
JPY 206.39 214.52
THB 719.45 749.45
USD 23335 23455