Loại Mua vào Bán ra
CAD 17275.72 17623.1
CHF 22701.01 23157.11
EUR 26721.44 27040.58
GBP 30150.04 30633.03
JPY 201.26 206.54
THB 678.79 707.11
USD 23010 23080